Axiom Discs | Wrath | Neutron
Execution time (seconds): ~0.772434